Iværksætter ordbog

Et Aktieselskab (A/S) er en selvstændig juridisk enhed, ejeren hæfter derfor ikke personligt for selskabet. Der er et kapitalkrav på kr. 400.000 (2021), som kan indbetales i virksomheden i form at kontanter eller andre værdier.
Hæftelse: Du hæfter ikke personligt for selskabet og hæfter derfor kun for den kapital du har indskudt, vær dog opmærksom på at banker ofte kræver at du hæfter personligt for eventuelle lån.
Kapitalkrav: Kr. 400.000,- (2021)
Beskatning: Der betales 22% selskabsskat (2021) af overskuddet. Resultatet efter skat kan forblive i selskabet, overføres til et Holdingselskab eller trække ud som løn eller udbytte.
Årsregnskab: Der skal udarbejdes en årsrapport, som skal indsendes til Erhvervsstyrelsen og som offentliggøres.

Et Anpartsselskab (ApS) er en selvstændig juridisk enhed, ejeren hæfter derfor ikke personligt for selskabet. Der er et kapitalkrav på kr. 40.000 (2021), som kan indbetales i virksomheden i form at kontanter eller andre værdier.
Hæftelse: Du hæfter ikke personligt for selskabet og hæfter derfor kun for den kapital du har indskudt, vær dog opmærksom på at banker ofte kræver at du hæfter personligt for eventuelle lån.
Kapitalkrav: Kr. 40.000,- (2021)
Beskatning: Der betales 22% selskabsskat (2021) af overskuddet. Resultatet efter skat kan forblive i selskabet, overføres til et Holdingselskab eller trække ud som løn eller udbytte.
Årsregnskab: Der skal udarbejdes en årsrapport, som skal indsendes til Erhvervsstyrelsen og som offentliggøres.

Virksomhedens driftsbudget viser hvilken omsætning virksomheden forventer og hvilke udgifter der forventes.

Driftsbudgettet kan se sådan ud:

Omsætning
- Variable omkostninger
= Dækningsbidrag (Bruttofortjeneste)

-Faste omkostninger
= Resultat før renter ag afskrivninger

- Renter
- Afskrivninger
=Nettooverskud

Du kan finde erhvervsstyrelsens skabelon til et driftsbudget her.

En enkeltmandsvirksomhed er personlig ejet virksomhed - kan kun have én ejer.
Hæftelse: Du hæfter personligt, med alt hvad du ejer, der skelnes ikke mellem personlige og virksomhedens forpligtelser.
Kapitalkrav: Der er ingen kapitalkrav
Beskatning: Du kan blive beskattet på 3 forskellige måder: PersonskattereglerneVirksomhedsordningen eller Kapitalafkastordningen. klik og læs mere i vores iværksætter ordbog.
Årsregnskab: Enkeltmandsvirksomheder er ikke forpligtet til at udarbejde og indsende årsregnskab, virksomhedens resultat (indtægter - udgifter) skal stå i din personlige selvangivelse. Du skal altid bogfører indtægter og udgifter og lave et skatteregnskab.

Et Etableringsbudget viser hvilke omkostninger der forventes at være i forbindelse med opstart af din virksomhed, hvad der skal til for at kunne begynde at sælge.

F.eks skal anskaffelse af en firmatelefon være angivet på etableringsbudgettet, men selve abonnementet hører til under driftsbudgettet.

Du kan finde erhvervsstyrelsens skabelon til et etableringsbudget her.

Du skal lave en forretningsplan, ikke kun fordi banken vil spørge efter en når du skal oprette en bankkonto, men også fordi det er en guide, der hjælper dig til at tage stilling til alle hvad du skal forholde dig til når du starter virksomhed.

En forretningsplan er dynamisk og beskriver din forretningside. dine målsætninger, samt interne og eksterne forhold.

Der findes mange gode gratis skabeloner på internettet, bl.a. hos Erhvervsstyrelsen

Et Interessentskab (I/S) er en personlig ejet virksomhed og kan sidestilles med en Enkeltmandsvirksomhed, men har 2 eller flere ejere. Interessentskab (I/S) er normalt personlig ejet, men kan også ejes af et selskab ApS eller A/S.
Hæftelse: Ejerne hæfter  personlig, solidarisk med alt hvad de ejer, der skelnes ikke mellem personlige og virksomhedens forpligtelser. Du hæfter derfor også for forpligtigelser som din partner må have indgået.
Kapitalkrav: Der er ingen kapitalkrav
Beskatning: Du kan blive beskattet på 3 forskellige måder: PersonskattereglerneVirksomhedsordningen eller Kapitalafkastordningen. klik og læs mere i vores iværksætter ordbog.
Årsregnskab: Enkeltmandsvirksomheder er ikke forpligtet til at udarbejde og indsende årsregnskab, virksomhedens resultat (indtægter - udgifter) skal stå i din personlige selvangivelse. Du skal altid bogfører indtægter og udgifter og lave et skatteregnskab.

Iværksætter selskab er som et ApS, men indskuddet er (var) kun på kr. 1,-

Det er ikke længere muligt at oprettet et IVS og de virksomheder som allerede er registreret som IVS skal omregistreres til ApS, senest 15. oktober 2021, IVS virksomheder som ikke omregistrere sig i tide bliver tvangsopløst.

Den 17. december 2020 vedtog folketinget at det ikke længere var nødvendigt at have en revisor erklæring, hvilket har gjort det noget billigere at omregistrere sin virksomhed.

Personligt ejede virksomheder kan beskattes efter 3 forskellige beskatningsformer, virksomhedsskatteordningen (VSO), kapitalafkastordningen og personlig beskatning.

Kapitalafkastordningen:

Kapitalafkastordningen giver nogle fordele i forhold til virksomhedsordningen, du har fx ikke bogføringspligt, og der er ikke krav om skarp adskillelse mellem privat- og virksomhedsøkonomi.

Du kan beregne et kapitalafkast, som kan trækkes fra din personlige indkomst og dermed spare dig penge i AM-bidrag og skat.

Kapitalafkastordningen benyttes ofte ved udlejning af lejligheder.

Virksomheder er forskellige spørg derfor altid en revisor, hvilken beskatningsform du skal benytte dig af.

Læs mere om kapitalafkastordningen hos skat.

En betegnelse for selvstændig erhvervsvirksomheder som hverken producere eller sælger varer, men som tilbyder forskellige former for serviceydelser.

Det kunne for eksempel være:
Frisør, revisor, advokat, læge, fysioterapeuter, arkitekter, tandlæger, rådgivere, dagplejere m.fl.

Likviditetsbudgettet viser hvor mange penge der er på din konto.

Det er ikke unormalt at du kommer til at skulle give f.eks. løbende måned +30 dag i kredit, dvs. at arbejde du har udført i januar, først bliver betalt til 1. marts, det kan give nogle udfordringer, hvis du har haft lønomkostninger som skal betales allerede 1. februar, derfor er det utrolig vigtigt at vide, hvornår pengene kommer ind og gå ud af virksomheden.

I det tilfælde arbejder likviditeten imod dig og det er desværre her, man ser mange virksomheder der lider likviditetsdøden, sørg derfor for at have et godt overblik over, hvornår du får penge ind på din konto og hvornår dine udgifter skal betales.

Du kan finde erhvervsstyrelsens skabelon til et likviditetsbudget her.

PMV minder meget om en Enkeltmandsvirksomhed, men må maksimalt have en omsætning på kr.  50.000 inden for en 12 måneders periode. Der er ikke ikke pligt til at virksomheden lader sig registrere.
Det er ikke tilladt at importere eller eksportere varer uden for EU.

Personligt ejede virksomheder kan beskattes efter 3 forskellige beskatningsformer, virksomhedsskatteordningen (VSO), kapitalafkastordningen og personlig beskatning.

Personlig beskatning:

Med perskattereglerne betaler du skat af din indkomst som privatperson

Afklar din virksomheds skatteforhold på skat.dk

Et selskab er en selvstændig juridisk enhed og skal derfor have en person som kan indgå aftaler på dets vegne, denne person er tegningsberettiget for virksomheden.

Der kan godt være flere tegningsberettiget i en virksomhed, f.eks. en direktør og en bestyrelsesformand, det vil typisk fremgå af virksomhedens vedtægter.

Udbytte kan udbetales til et selskabs ejere, hvis der har været et overskud på virksomhedens seneste regnskab.
Ordinært udbytte udbetales i forbindelse med den årlige ordinære generelforsamling.

Der kan kun udbetales udbytte, hvis der har været overskud.

Udbytte må ikke udbetales, hvis det skønnes at det kan skade selskabet eller dets kreditorer.

Udbetalingen af udbytte skal godkendes af virksomhedens direktion eller bestyrelse.

Personligt ejede virksomheder kan beskattes efter 3 forskellige beskatningsformer, virksomhedsskatteordningen (VSO), kapitalafkastordningen og personlig beskatning.

Virksomhedsskatteordningen :

Virksomhedsordningen kan give dig nogle af kapitalselskabernes skattemæssige fordele. Benytter du dig af virksomhedsordningen, skal du i regnskabet skelne mellem privatforbrug og de penge, du opsparer i virksomheden.

De penge, du trækker ud af virksomheden til eget forbrug, skal du betale skat af efter de almindelige personskatteregler. De penge, du opsparer i virksomheden, skal du imidlertid kun betale 22% i skat af. Når du hæver af opsparingen, skal du betale almindelig indkomstskat fratrukket de 22%, du allerede har betalt.

En anden fordel ved virksomhedsordningen er, at du kan fratrække virksomhedens renteudgifter i din personlige indkomst. Det betyder, at du betaler mindre i AM-bidrag.

Spørg en revisor hvilken beskatningsform der passer bedst til din virksomhed.

Afklar din virksomheds skatteforhold på skat.dk