Adresse

Maglebjergvej 6
2800 Kongens Lyngby

Kundeservice

kontakt@idealoffice.dk

Kontortider

Man - Tors: 9:00 - 17:00
Fre 9:00 - 15:00
Lør- søn- og helligdage: Lukket

Opstart af virksomhed

Iværksætter foran nyåbnet butik

Hvordan starter man en virksomhed?

Sådan bliver du selvstændig,
tjekliste til dig som vil starte egen virksomhed.

1. Før oprettelse af virksomhed

1.1 Beskriv din forretning
Forretningsplan

Du skal lave en forretningsplan, ikke kun fordi banken vil spørge efter en når du skal oprette en bankkonto, men også fordi det er en guide, der hjælper dig til at tage stilling til alle hvad du skal forholde dig til når du starter virksomhed.

En forretningsplan er dynamisk og beskriver din forretningside. dine målsætninger, samt interne og eksterne forhold.

Forretningsplanen skal fortælle, hvad dine mål er og hvordan du vil nå dem, målene skal være håndgribelige og målbare.

Der findes mange gode gratis skabeloner på internettet, bl.a. hos Erhvervsstyrelsen

Budgetter

Et budget viser din forventning til virksomhedens indtægter og udgifter.

Der er 3 vigtige budgetter som du skal være bekendt med:

Etableringsbudget:

Etableringsbudgettet viser hvilke omkostninger der forventes at være i forbindelse med opstart af din virksomhed, hvad der skal til for at kunne begynde at sælge.

Driftsbudget: 

Driftsbudgettet viser virksomhedens forventede indtægter og udgifter.

Likviditetsbudget:

Likviditetsbudgettet viser hvor mange penge der er på din konto.

Det er ikke unormalt at du kommer til at skulle give f.eks. løbende måned +30 dag i kredit, dvs. at arbejde du har udført i januar, først bliver betalt til 1. marts, det kan give nogle udfordringer, hvis du har haft lønomkostninger som skal betales allerede 1. februar, derfor er det utrolig vigtigt at vide, hvornår pengene kommer ind og gå ud af virksomheden.

Virksomhedsform

Hvilken type virksomhed skal du vælge? 

Kapitalselskab

Enkeltmandsvirksomhed:

En enkeltmandsvirksomhed er personlig ejet virksomhed og kan kun have én ejer.

Personlig ejet mindre virksomhed (PMV):

PMV minder meget om en Enkeltmandsvirksomhed, men må maksimalt have en omsætning på kr.  50.000 inden for en 12 måneders periode. Der er ikke ikke pligt til at virksomheden lader sig registrere.
Det er ikke tilladt at importere eller eksportere varer uden for EU.

Interessentskab (I/S):

Et Interessentskab (I/S) er en personlig ejet virksomhed og kan sidestilles med en Enkeltmandsvirksomhed, men har 2 eller flere ejere. Interessentskab (I/S) er normalt personlig ejet, men kan også ejes af et selskab ApS eller A/S.

Anpartsselskab (ApS):

Et Anpartsselskab (ApS) er en selvstændig juridisk enhed, ejeren hæfter derfor ikke personligt for selskabet. Der er et kapitalkrav på kr. 40.000, som kan indbetales i virksomheden i form at kontanter eller andre værdier.

Aktieselskab (A/S):

Et Aktieselskab (A/S) er en selvstændig juridisk enhed, ejeren hæfter derfor ikke personligt for selskabet. Der er et kapitalkrav på kr. 400.000, som kan indbetales i virksomheden i form at kontanter eller andre værdier.

Virksomhedsnavn

Når du vælger et navn, skal du være sikker på at navnet ikke allerede bliver benyttet af andre, prøv  derfor at søge på navnet på cvr.dk.

Hvis navnet ikke er brugt, er det en god ide at kontrollere om navnet også er ledigt som domæne navn, det kan du f.eks gøre på one.com, her kan du også se om navnet er ledigt med andre endelser end .dk

Overvej om navnet skal angive dit forretningsområde eller om det skal indeholde personnavne.

Skal navnet være globalt eller lokalt? Hvor ønsker du at gøre forretning, tænk fremad og tænk gerne stort.

Prøv at Google det navn du har i tankerne og se hvad der kommer frem, det kan i nogle tilfælde give nogle overraskelser.

1.2 Markedsføring
Dit marked

Er der et marked for dit produkt?

Lav en markedsanalyse og find ud af om der overhovedet er et marked for dit produkt, det er desværre sket for mange gange at man finde på noget som man selv syntes er en god ide, men det så viser sig at markedet viser sig at være begrænset.

Gør dig nogle tanker om hvem din kunde er, sælger du til en kunde (B2C), eller sælger du til en anden virksomhed (B2B), eller er din målgruppe det offentlige (B2G). Din markedsføring er markant forskellig, afhængig af hvem din kundetype er.

Hvem er din målgruppe, :
Alder
Køn
Indkomst
Kultur
Etnicitet
Uddannelse
Beskæftigelse
Hvem er beslutningstageren for køb af dit produkt?
Hvem er brugeren af  dit produkt?
Hvilket problem løser dit produkt?

Hvad skal dine salgskanaler være? Valg af de rigtige salgskanaler, kan sparer dig mange markedsføringskroner, så hvor finder du dit marked?
Søger de efter dit produkt på Google?
Finder du dem på Facebook eller Instagram?
Læser de Børsen, Ekstra bladet, Politikken eller andet ?
Er dit marked nationalt eller internationalt?
Skal du åbne en butik, er salget online eller skal du køre rundt og lave opsøgende salg?

Din persona

En persona er en fiktiv person som repræsentere din ideelle kunde.

Når du laver en persona skal du være så præcis som mulig, beskriv personaens:
Navn
Alder
køn
Bolig
Børn
Job
Indkomst
Fritidsinteresser 
Brug af sociale medier

Der er desværre rigtig mange som ikke får lavet en persona, typisk fordi du som iværksætter ønsker at ramme så mange kunder som muligt og ikke bare en bestemt person, men ved at skrive dit markedsføringsmateriale med en bestemt persona i tankerne, bliver dine annoncer ofte mere personlige og rammer dine kunder meget bedre.

Har du allerede solgt din vare eller service, kan du med fordel interviewe nogle af dine kunder og udvikle din persona ud fra de informationer.

Har du flere forskelligt typer af produkter eller services, kan du udvikle flere forskellige persona’er, så du kan skræddersy flere forskellige markedsføringskampagner. 

1.3 Tilladelser

Der kan i nogen tilfælde være brug for at indhente særlige tilladelser før eller når du går i gang med at oprette din virksomhed.

For bare at nævne nogle få kunne det være:

Vagt autorisation.
Alkoholbevilling
Taxabevilling
Hvis du opretter et autoværksted skal det anmeldes til kommunen.
Ejendomsmæglere skal du søge om optagelse i ejendomsmæglerregistret på virk.dk.
Skal du servere eller håndtere madvarer skal du have tilladelser fra fødevarer styrelsen.

Undersøg din branche grundigt og undersøg om der er behov for tilladelser, autorisation eller bevillinger af nogen art.

1.3 Forsikringer

Få en god snak med dit forsikringsselskab om, hvad der passer bedst til din situation, her har du nogle eksempler på, hvad du bør overveje, nogle forsikringsselskaber har samlet flere af kategorierne til samlede pakker.

Arbejdsskadeforsikring – Har du ansat dig selv som direktør eller har du ansatte skal du have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, den dækker hvis dine ansatte kommer til skade i arbejdstiden.

Sygedagpengeforsikring – Dækker dine medarbejders sygdom fra 2. fraværsdag. Uden forsikring kan du først modtage refusion af sygedagpenge fra kommunen efter 30 kalenderdage.  Læs mere på Virk

Erhvervsforsikring – Dækker dine værdier i tilfælde af tyveri, brand eller hærværk.

Produktansvarsforsikring – Dækker hvis dine produkter fører til skade på personer eller ting.

Bil- og firmabilforsikring – Dækker skader på egen og andres biler ved uheld, samt ved tyveri eller hærværk på bilen.

Netbankforsikring – Dækker hvis virksomheden bliver udsat for netbankindbrud.

Cyberforsikring – Dækker hvis virksomheden bliver udsat for virus eller hackerangreb.

Sygedriftstabsforsikring –  Dækker virksomhedens økonomiske tab, hvis en nøglemedarbejder bliver sygmeldt.

2. Sådan opretter du virksomheden

2.1 Registrering på virk.dk

Du kan nemt registrere din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen, du skal bare bruge dit NemID.

Du kommer nemt i gang ved at benytte Erhvervsstyrelsens Virk Assistent.

Moms registrering

Omsætter du for mere end kr. 50.000 om året skal du registreres for moms. Omsætter du for under kr. 50.000 om året er det frivilligt om du vil momsregistreres.

Reklamebeskyttelse

Du kan altid bede om at blive reklamebeskyttet, så din virksomhed ikke må kontaktes i forbindelse med eventuelle kampagner. Det gør du gøre ved at logge ind på Virk.dk. 

Hvidvaskloven

Nogle erhvervsaktiviteter er omfattet af hvidvasklovens regler og virksomheden skal derfor registreres i “Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask”.

Det gælder bl.a., men ikke kun:

 • Revisorer og revisionsvirksomheder godkendt i henhold til revisorloven.
 • Ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder.
 • Skatterådgivere, eksterne bogholdere, ikke-godkendte revisorer og andre virksomheder og personer, der i øvrigt erhvervsmæssigt leverer samme ydelser som advokater, revisorer og ejendomsmæglere.
 • Tjenesteydelser til virksomheder, jf. hvidvasklovens:
  • Virksomhedsoprettere
  • Professionelle ledelsesmedlemmer
  • Udbydere af c/o adresser og virtuelle kontorhoteller
  • Fondsforvaltere
  • Professionelle aktionærer
Obligatorisk digital selvbetjening

Det er obligatorisk at du tilmelder virksomheden til nedenstående digitale løsninger, så du kan kommunikere med de offentlige myndigheder.

NemID – Har du en Enkeltmandsvirksomhed eller en PMV, kan du anvende dit personlige NemID, det kan du også, hvis du har et selskab og tegner for virksomheden alene. Du kan også oprette en medarbejdersignatur, så du kan underskrive på virksomhedens vegne. Læs mere på virk her.

Digital Post – Har du virksomhed er du forpligtet til at oprette en digital postkasse så du kan modtage post fra det offentlige. Du skal oprette virksomhedens digitale postkasse ved at logge in på virk.dk

NemKonto – Din virksomhed skal have en NemKonto, det får du ved at kontakte din bank og bede banken om at indberette den konto som skal være virksomhedens NemKonto.

Skrevet af:

Del artiklen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Var artiklen nyttig ?